Home Loopografie Spartathlon Sakura-Michi Links Contact Foto's  
 

Elke kwisfanaat, elke sportliefhebber en zeker elke ultra­loper moet weten dat een marathon een loopwedstrijd is van 42,195 km die gegroeid is uit de moderne Olympische Spelen, voor het eerst in Athene gehouden in 1896, dus bijna 100 jaar geleden. 'Marathon' is de afkorting van marathonloop verwijzend naar een Griekse legende die vertelt hoe een ijlbode, Pheidippides, ongeveer 42 km lopend aflegde van Marathonas naar Athene om daar de mensen de overwinning van hun troepen te melden.


Aan de historische waarde van bovenvermelde legende wordt sterk getwijfeld omdat ze al te sterk gelijkt op een door de Griekse geschiedschrijver Herodotos genoteerd verhaal. Daarin beschrijft Herodotos hoe , in 490 voor Christus, aan de Atheense militaire koerier, Pheidippides, de opdracht gegeven werd om hulp te gaan vragen aan de Spartanen voor hun strijd tegen de Perzen. Deze soldaat kwam in Sparta aan de dag nadat hij uit Athene vertrokken was... De afstand tussen beide steden bedraagt ongeveer 250 km. Herodotos schreef zijn boek ongeveer 50 jaar na de gebeurtenissen.

Fictie of realiteit ???

John Foden, een Engelse Royal Air Force Commander, bestudeerde jarenlang de geschriften van Hero­dotos en was bijzonder aangegrepen door de Pheidippides-story. Foden, én historicus én ultraloper, was er dermate door gefascineerd dat hij wilde nagaan of de legende door moderne atleten kon bevestigd worden. Hij onderzocht nauwgezet welke route de soldaat gevolgd moest hebben : droge rivierbeddingen boden hem zowel veiligheid tegenover vijandige stammen als de kans op het noodzakelijke water. Op die wijze kon Foden de route reconstrueren.

In de herfst van 1982 maakte Foden zijn droom tenslotte waar : samen met vier andere R.A.F.-collega's vertrok hij in de morgen van acht oktober vanaf de Agora, de centrale markt van

het oude Athene, richting Sparta ! Drie atleten waaronder John Foden zelf, bereikten 'de dag nadat ze uit Athene vertrokken waren' Sparta ! John Scholten in 34u40, John Foden in 36 uur en John Mc Carthy in 39u58... De legende werd aan de realiteit getoetst en proefondervindelijk bleek het verhaal mogelijk te zijn. Zelfs de plechtstatige Britse krant 'The Times' die oorspronkelijk de bewering van Herodotos sterk betwijfelde, publiceerde van het exploot een hoofdartikel op hun frontpagina! Andere dagbladen volgden haar voorbeeld en zo werd de interesse gewekt....

Michael (Mike) Callaghan die het hele project gecoördineerd had zag in deze 'herontdekte' route niet alleen een weergaloze uitdaging voor ultralopers maar ook een ideale gelegenheid om antieke dealen over te planten op een groots modern sportevenement. d de SPARTATHLON voor het eerst kompetitief georganiseerd 83, 2473 jaar na de feiten : 'In the footsteps of Pheidippides'

Zoals in 1896, tijdens de eerste Olympische Spelen van de nieuwe tijd, de eerste internationale marathonwedstrijd gewonnen werd door een Griek, namelijk Spiridon Louis, zo werd ook de eerste Internationale Spartathlonrace gewonnen door een Griek, namelijk Yannis Kouros. Kouros bewees in de volgende jaren eenultra-fenomeen te zijn. Kouros is afkomstig uit Tripolis,land­streek Arkadhia, dat in de oudheid al gekend was voor zijn uitstekende militaire koeriers... Of hoe de geschiedenis zich lijkt te herhalen!